Vật liệu làm răng tạm Protemp™ 4, 46957

Xuất xứ: 3M
Nước sản xuất: Mỹ
Mầu: A1, A2, A3
Đóng gói: 1x 50ml cartridge A3, 16x đầu trộn (Xanh) và HDSD

Với độ kháng gãy cao và không cần phải đánh bóng - Vật liệu làm răng tạm Protemp™ 4 nổi bật với độ cứng và thẩm mỹ.
Độ cứng và độ kháng gãy cao
Đông cứng nhanh trong miệng.
Tổng thời gian đông cứng là 5 phút.
Bề mặt cứng chắc và bóng mà không cần đánh bóng.
Công nghệ hạt độn tiên tiến mang lại cả độ cứng và thẩm mỹ.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất