Tranh Chẩn đoán và xử trí phản vệ - phác đồ mới nhất của BYT

180.000₫

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb4/1/16/1f38a.png 🎊 TRANH CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ TRONG NHA KHOA

Phụ lục X – Thông tư số 51/2017/TT-BYT Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Lựa chọn 1: Lưu đồ nền xanh da trời

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Lựa chọn 2: Lưu đồ nền trắng

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Lựa chọn 3: Bổ sung nội dung hộp thuốc cấp cứu phản vệ và các bước cấp cứu ngừng tuần hoàn CAB

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png 🔰 Tranh in ảnh kích thước: 60*90cm: 180k (Không bao gồm khùn
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png 🔰 Tranh gỗ kích thước 50*75cm (dày 9mm), bo viền trắng: 380k
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png 🔰 Tranh gỗ kích thước 60*90cm (dày 9mm), bo viền trắng: 480k

 

 

 

 

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất