Tranh quy trình vô trùng dụng cụ nha khoa

80.000₫

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb4/1/16/1f38a.png 🎊 TRANH QUY TRÌNH KHỬ KHUẨN VÀ TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ TRONG NHA KHOA

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Tranh quy trình khử khuẩn và tiệt trùng dụng cụ nha khoa: dạng lưu đồ nền trắng và nền xanh

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Tranh quy trình khử khuẩn và tiệt trùng dụng cụ nha khoa: Dạng lưu đồ kèm hình ảnh minh họa

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png 🔰 Tranh in ảnh kích thước 30*45cm: 40k

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.pngTranh in ảnh kích thước 40x60cm: 80k

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.pngTranh in gỗ bo viền trắng kích thước 30x45cm: 180k

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.pngTranh in gỗ bo viền trắng kích thước 40x60cm: 280k

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất