Tranh nha khoa trẻ em

150.000₫

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb4/1/16/1f38a.png TRANH NHA KHOA TRẺ EM 

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png  Quá trình mọc răng sữa

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png  Quá trình mọc răng vĩnh viễn

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png  Các dịch vụ nha khoa trẻ em

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png  Các dịch vụ chỉnh nha trẻ em

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Mầu sắc: Xanh dương/ Xanh lá/ Tím

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png  Tranh in ảnh kích thước: 60*90cm: 180k (không bao gồm khung treo)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png  Tranh gỗ kích thước 50*75cm (dày 9mm), bo viền trắng: 380k
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png  Tranh gỗ kích thước 60*90cm (dày 9mm), bo viền trắng: 480k

Tranh nha khoa răng trẻ em

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất