Tranh khắc phục khuyết điểm cười hở lợi

150.000₫

TRANH NHA KHOA POSTER CHỦ ĐỀ KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM CƯỜI HỞ LỢI

Chất liệu in ảnh 60x90cm: 180k (Không bao gồm khung)

Chất liệu in gỗ 50x75cm: 380k

Chất liệu in gỗ 60x90cm: 480k

Mầu sắc form chữ: đỏ

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất