Tranh Implant nha khoa

150.000₫

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb4/1/16/1f38a.png 🎊 TRANH IMPLANT NHA KHOA
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Cấu tạo Implant Nha khoa

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Hậu quả mất răng và các phương pháp phục hình Implant

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Nâng xoang hở, nâng xoang kín và ghép xương

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png Quy trình cấy ghép Implant

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png 🔰 Tranh cán bóng kích thước: 60*90cm: 180k
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png 🔰 Tranh gỗ kích thước 50*75cm (dày 9mm), bo viền trắng: #380k
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png 🔰 Tranh gỗ kích thước 60*90cm (dày 9mm), bo viền trắng: #480k

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất