Tranh cấy ghép Implant công nghệ cao

150.000₫

TRANH NHA KHOA POSTER CHỦ ĐỀ CẤY GHÉP IMPLANT CÔNG NGHỆ CAO

Chất liệu in ảnh 60x90cm: 180k (Không bao gồm khung)

Chất liệu in gỗ 50x75cm: 380k

Chất liệu in gỗ 60x90cm: 480k

 

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất