Thun tách kẽ 3M, 406-410 (QUIK-STIK S MODULES)

Xuất xứ: 3M
Nước sản xuất: Mỹ
Mầu: Xám
Đóng gói: Gói 13 thanh - 80 chun 1 thanh 

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất