Set tranh nha khoa - SET04

1.000.000₫

Set tranh nha khoa gồm 6 bức chất liệu in gỗ viền đen: 

02 bức 40x60cm

02 bức 30x45cm

02 bức 30x30cm

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất