Set tranh nha khoa - SET06

800.000₫

Set tranh nha khoa gồm 4 bức chất liệu in gỗ viền đen:

02 bức kích thước 40x60cm
02 bức kích thước 30x45cm

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất