Set tranh nha khoa - SET05

900.000₫

Set tranh nha khoa gồm 7 bức chất liệu in gỗ viền đen:

  • 01 bức 40x60cm
  • 04 bức 30x45cm
  • 02 bức 20x30cm

Khách treo Set tranh nha khoa Set 05

Set tranh nha khoa Set05

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất