Hàm tháo lắp trên T-Bar Silver

HÀM THÁO LẮP TRÊN T-BAR SILVER

Màu sắc: Như hình
Kích thước: 5,7cmx 7cmx 4cm
Chất liệu: nhựa
Trọng lượng: 100 gram
Chức năng: Dùng để tư vấn trực quan về hàm tháo lắp 4 implant

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất