EMAIL PREPAREATOR BLUE

EMAIL PREPAREATOR BLUE

Thương hiệu: Ivoclar Vivadent
Xuất xứ : Mỹ
Đói gói : lọ 6g

Etching là dạng lỏng 37% axit phosphoric.

Là vật liệu Etching men răng và conditioning ngà răng với tính năng đặc biệt : Độ chảy lỏng cho phép thấm qua các mô ngà hoàn toàn

Chỉ định :

  • Dùng trong trám
  • Phục hồi xi măng
  • Phục hồi composite
  • Phục hồi tại chỗ
  • Gắn bờ tối ưu

 

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất