Composite đặc Z250 - 3M, 1370


Xuất xứ: 3M
Nước sản xuất: Mỹ
Mầu: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3

Đóng gói: Tuyp 4g
Chỉ định:

 • Trám trực tiếp bao gồm cả trám mặt nha
 • Tạo cùi
 • Đắp lớp
 • Trám gián tiếp bao gồm inlay, onlay và veneer

Lợi ích của Sản phẩm

 • Được phát triển trên công nghệ nano hàng đầu của 3M
 • Composite với hạt độn nano lai, dễ thao tác
 • Màu tự nhiên
 • Độ bền và kháng mòn cai
 • Độ co ngót thấp giúp tăng độ vền và giảm nhạy cảm
 • Chiếu đèn 20 giây
 • Dễ sử dụng
 • Màu sắc đa dạng phong phú
 • Dễ đánh bóng, không dính

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất