Chun chuỗi 3M (DENTAL 3M Unitek Alastik Chain)

Xuất xứ: 3M
Nước sản xuất: Mỹ
Mầu: Trong
Đóng gói: Cuộn 457cm

Chun được làm từ vật liệu chất lượng cao, đàn hồi và độ bền tối ưu
Không nhiễm mầu, không thấm nước
Tạo sự di dăng có kiểm soát, hiệu quả và độc lập
Phân loại:

  • 406- 612: Thun mắt thưa
  • 406- 622: Thun mắt mau

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất