Cao su nhẹ Express™ VPS, 7302

Xuất xứ: 3M
Nước sản xuất: Mỹ
Đóng gói: 4x cartridge 50ml, 20 đầu trộn VPS (vàng)

Với hơn 20 năm minh chứng hiệu quả thực tế, vật liệu lấy dấu Express™ mang đến lựa chọn trộn vật liệu bằng tay hoặc bằng súng tiện lợi. Một hộp bao gồm 305ml base và 305ml catalyst. 

  • Cao su lấy dấu Express kết hợp kết quả chính xác, đáng tin cậy và phương thức phân phối dễ dàng với súng Garant Dispenser
  • Cho khả năng đổ dấu nhiều lần
  • Tái tạo chi tiết chính xác.
  • Ổn định kích thước tốt
  • Khả năng đàn hồi cao

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất