Cao su nặng Experss™, 7312

Xuất xứ: 3M
Nước sản xuất: Mỹ
Đóng gói: 1x305ml base và 31x05ml catalyst

Với hơn 20 năm minh chứng hiệu quả thực tế, vật liệu lấy dấu Express™ mang đến lựa chọn trộn vật liệu bằng tay hoặc bằng súng tiện lợi. \

Thời gian làm việc (gồm thời gian trộn): 1:00 phút. 
Thời gian đông cứng (từ khi trộn): 5:00 phút.

  • Hệ thống trộn VPS tự động đầu tiên trên thế giới.
  • Cho khả năng đổ dấu nhiều lần
  • Tái tạo chi tiết chính xác.
  • Ổn định kích thước tốt
  • Khả năng đàn hồi cao


Với hơn 20 năm minh chứng hiệu quả thực tế, vật liệu lấy dấu Express™ mang đến lựa chọn trộn vật liệu bằng tay hoặc bằng súng tiện lợi. Thời gian làm việc (gồm thời gian trộn): 1:00 phút. 
Thời gian đông cứng (từ khi trộn): 5:00 phút.

Hệ thống trộn VPS tự động đầu tiên trên thế giới.
Cho khả năng đổ dấu nhiều lần
Tái tạo chi tiết chính xác.
Ổn định kích thước tốt
Khả năng đàn hồi cao

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất